IMPLANTOLOGIA

La implantología és la ciència que estudia els implants dentals, després d’una àmplia recerca científica, s’ha donat l’evidència que aquests són la millor solució per a la substitució permanent de les dents absents. Han fet possible aconseguir resultats fiables que proporcionen una gran millora estètica i funcional al pacient.

L’implant dental és un cargol de titani que és acceptat per l’organisme/s com una cosa pròpia. D’aquesta manera, l’os creix ràpidament al voltant d’ell, produint-se una unió estable i duradora.

Per aconseguir la reposició d’una dent mitjançant un implant, cal col·locar el cargol de titani en l’os. Sobre l’implant es col·loca una corona de ceràmica, en la majoria dels casos, o de resina segons el cas.

Els implants poden substituir una sola dent, alguns o tots.

Actualment i en ocasions que ho permeten, es pot col·locar l’implant i la dent el mateix dia de la cirurgia. Això és el que anomenem la tècnica d’implant immediat.
Avui dia amb les tècniques de regeneració òssia existents (elevació del si maxil·lar, augment del vorell alveolar, preservació de l’alvèol) podem posar implants dentals pràcticament en tots els casos obtenint resultats estètics i segurs.

Els implants dentals tenen molts avantatges en comparació amb les solucions tradicionals de corones, ponts i pròtesis removibles:

– Els implants dentals s’assemblen, en funció i estètica, en les dents naturals.

– Les dents del voltant no són danyats per servir de suport a la nova pròtesi.

– La col·locació d’implants en l’os evita la reducció òssia que es produeix després de la pèrdua de les dents.

– És considera un Tractament Definitiu.