ESTÈTICA DENTAL

L’estètica dental tracta totes aquelles alteracions i patologies de la morfologia bucodental per aconseguir un bonic somriure.

Tècniques com l’ortodòncia, el blanquejament dental, les obturacions estètiques, Corones de zirconi (sense metall) i les carilles de porcellana s’orienten per aconseguir aquest objectiu.

Realitzem des d’un senzill blamquejament dental fins a la reposició completa de totes les dents mitjançant tècniques implantològicas.