CIRURGIA ORAL

La cirurgia oral té com a finalitat diagnosticar i tractar les malalties, traumatismes i defectes de les peces dentals, els maxil·lars i els teixits tous adjacents, que requereixen intervenció quirúrgica..

Les intervencions més freqüents en aquest camp són:

  • Extracció de cordals o queixals del seny: Hi ha diferents motius que fan adequades aquestes extraccions. La falta d’espai en la mandíbula per a la seva correcta erupció, la mala orientació i / o problemes d’inflamació en la geniva per erupció incompleta.
  • Extraccions dentals complexes: Són les extraccions de peces dentaries totalment destruïdes, de les quals només queda l’arrel inclosa dins de l’os. Extraccions a pacients amb malalties sistemàtiques importants, trastorns de coagulació de la sang, o extraccions en pacients que han rebut radioteràpia recentment.
  • Cirurgia prepotèsica periodontal: Són intervencions que es realitzen prèviament a la col·locació d’una pròtesi. Consisteixen a preparar la geniva o l’os maxil·lar o mandibular per facilitar una bona adaptació de la pròtesi. També podem incloure en aquest tipus de cirurgia  l’empelt d’os per a la col·locació d’implants.
  • Frenectomía: La Frenectomía és la cirurgia indicada per a l’extirpació del frenet anormal. Es realitza per evitar problemes del parla i de l’alimentació, prevenir la separació de les dents durant el creixement o evitar la mala retenció protèsica.
  • Aixecaments de sins:La cirurgia d’aixecament dels sins maxil·lars es realitzarà en aquells casos en què no tinguem suficient os vertical a la zona dels molars per col·locar els implants.
  • Extirpació de quists maxil·lars: Hi ha diversos tipus de quists maxil·lars, els més freqüents (quists radiculars) es produeixen per infeccions cròniques d’origen dentari. Els quists, en créixer, van destruint l’os adjacent i formant grans cavitats a l’interior del maxil·lar o la mandíbula. També es poden infectar, i per tot això han de ser extirpats quirúrgicament.